ตปท

เปิดรับสมัครสอบตรงเข้า มหาวิทยาลัย FH-Aachen University of Applied Sciences
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐทีประเทศเยอรมนี

เลือกสอบตามความถนัดทางภาษาได้ ทั้งภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ

จัดสอบในวัน 14 ก.ค. 62
สถานที่สอบ ห้อง TDKS Lankes Room สถาบันเกอเร่ (Goethe) กรุงเทพมหานคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 ก.ค. 62
สมัครสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
เป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 หรือ จบการศึกษาในระดับชั้น ม.6

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย
(ใบสมัครขอไต้จากอาจารย์ผู้รับผิดษอบ หรือ ดาวน์โหลตจากหน้าเว็บไซค์ www.owl-education.com)
2. สำเนาหน้า passport หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประษาษน
3. ใบแสตงผลการเรียนย้อนหลัง transcript 3 ปี (ใช้เป็นเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ)
4. ใบรับรองการจบการศึกษาชั้นม.6 ให้เป็นเอกสารฉบับกาษาอังกฤษ (สำหรับน้องที่จบชั้นม.6)
5. หลักฐานความรู้ต้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http:/lowl-educotion.com/Pw Freshman.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Owl Education Thailand
โns. 02-038-0770, o61-654-1565, Line Official: @owl.education OWL EDU.