สมาคมทปอ.เผยยอดสมัครแอดมิชชั่น ปี 60  จำนวน 81,230 คน  จากรับ 109,129 คน เหตุผู้สมัครค่อนข้างน้อยที่นั่งเหลือเกือบ 3 หมื่น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  ได้กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 78 แห่ง  รับนิสิตนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน

โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซด์ https://a.cupt.net  ตั้งแต่วันที่ 20-27 พ.ค. นั้น  ขณะนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครและชำระเงิน  จำนวนยอดผู้สมัคร 81,230 คน  จากนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนน/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ วันที่ 7-9 มิ.ย.2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 15 มิ.ย.2560 ทางเว็บไซต์ https://a.cupt.net  และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับสอท. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  วันที่ 23-26 มิ.ย.2560  ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 10 ก.ค.2560 ทางเว็บไซต์ https://a.cupt.net

ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวต่อไปว่า จำนวนผู้สมัครในปีนี้ค่อนข้างน้อย  ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมาย  โดยสาเหตุน่าจะเกิดจาก

  1. จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนรับของมหาวิทยาลัยรัฐ แต่กระทบต่อการรับของมหาวิทยาลัยเอกชน
  2. นักเรียนจำนวนหนึ่งตอบรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในระบบรับตรง โควต้า โครงการช้างเผือก และโครงการพิเศษต่างๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนก็ได้มีการเผื่อจำนวนรับนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลางไว้เกินจำนวนรับ จึงอาจจะทำให้จำนวนผู้สมัครน้อยกว่าที่นั่งที่จะรับจริง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757455