ดร.กรวิทย์ ไชยสุ (เอก)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน
อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์หนุ่มไฟแรงหัวใจนักวิทยาศาสตร์  มีความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านแบคทีเรียที่ช่วยย่อยพลาสติกชีวภาพ  และยังสามารถผลิตเอนไซม์เฉพาะเจาะจงในการย่อยโพลิเมอร์ (PLA)  ซึ่งช่วยในด้านการเกษตร  นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษ  และสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา  พร้อมทั้งสอดแทรก  และเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ  อาทิ  ศิลปะการป้องกันตัว ฟ้องเชิง (เจิง)  ฟ้อนดาบ  ฟ้อนธง  ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า  ตีกลองบูชา (ปู่จา)  ตีกลางสะบัดชัย  เล่นดนตรีพื้นเมือง  สะล้อ  ซอ  ซึง  เป็นต้น  โดยมีรางวัลการันตีความสามารถ  คือ  รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาศิลปวัฒนธรรม  รางวัลนักศึกษาพระราชทาน พ.ศ.2549  และล่าสุดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจุดประกายพรสวรรค์ ครั้งที่ 9  ระดับประเทศ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  จากบริษัท CP All

สิ่งสำคัญที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จ คือ เป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ว่าเราสนใจ อยากจะเป็นอะไร ต้องมีเป้าหมาย และศึกษาวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้ โดยเรียนรู้จากตัวอย่างหรือคนที่เขาประสบผลสำเร็จมาแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการลดระยะการเรียนรู้ของผมเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรู้จักตัวเองก่อนครับ ว่าเราเกิดมามีหน้าที่ ภาระกิจ อะไรบ้างในแต่ละช่วงชั้นอายุ ให้วางแผน และลงมือทำ เมื่อเจอปัญหาต้องเรียนรู้และรีบแก้ไข หลังจากนั้นถึงจะสามารถไปเรียนรู้คนอื่นได้ และสุดท้ายก็สามารถทำงานในกิจการงานต่างๆ ได้อย่างมีความสุข ทั้งการเรียน การงาน หรือสิ่งที่อยากทำ ดังคำกล่าวที่ว่า “รู้ตน รู้คน รู้งาน”

2

3

0

4