6 มี.ค. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เปิดเผยว่า  ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  มีแนวคิดให้สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายให้แก่ประชาชนนั้น  ทางกระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกันและเห็นว่า  ช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  หากสามารถทำให้เด็กกลุ่มนี้มีหลักคิดเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันได้  จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องยาเสพติด  การก่อความรุนแรงต่างๆ  รวมถึงทิศทางในอนาคตที่จะเกิดอาชญากรรมทางดิจิทัลมากขึ้น  ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจะต้องใช้วิธีการป้องกัน  ไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุที่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย  แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

“ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการให้หลักคิดเด็ก  ลักษณะการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว  ไม่ใช่ทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดยมีหลักการว่าเด็กจะได้ใน 3 สิ่งคือ  1.หลักคิดการเป็นพลเมือง  2.ความตระหนัก  และ 3.การป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ  ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็กมีหลักคิดในการเคารพซึ่งกันและกันก็จะเคารพกฎหมายและกติกาสังคมโดยอัตโนมัติ” ปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าว

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า  การให้ความรู้ดังกล่าวจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้  โดยจะมีทั้งลักษณะของกิจกรรมชุดสำเร็จรูปในช่วงลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้หรือในชั่วโมงการเรียนการสอนปกติ  หรืออาจจะเป็นในลักษณะของค่ายเยาวชน  ซึ่งทางทีมงานจะไปวางแผนจัดทำรายละเอียดต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.dailynews.co.th/education