(19 ธ.ค.) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายปรับปรุงตำราเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยให้เพิ่มเนื้อหาการขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 10  และการสวรรคตของรัชกาลที่ 9 นั้น  เนื่องจากองค์การค้าฯ ได้มีการทยอยจัดพิมพ์แบบเรียนไปแล้วกว่า 10 ล้านเล่ม  แต่เมื่อต้องมีการเพิ่มเนื้อหาในดังกล่าว  ก็จะจัดพิมพ์เป็นเอกสารแนบตามหลังไปในแบบเรียน  ซึ่งจะอยู่ในหมวดสังคมศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง

“การพิมพ์แบบเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560  ที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักๆ จะเป็นหนังสือเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  ภาษาไทย  และพระพุทธศาสนา  ซึ่งจะต้องรอการรวบรวมต้นฉบับเนื้อหาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะส่งมาให้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์” ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวและว่า ”องค์การค้าฯ คงไม่สามารถหยุดพิมพ์แบบเรียนได้  เนื่องจากวางระบบการดำเนินการต่างๆ ไว้แล้ว  และองค์การค้าฯ ก็ไม่ใช่หน่วยงานจัดพิมพ์เพียงหน่วยงานเดียว  ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมแนบไปกับแบบเรียนแทน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.dailynews.co.th/education/543641