(2 พ.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องหนังสือเรียน ในโครงการหนังสือเรียนฟรี ซึ่งปัจจุบันพบว่า ในการจัดการเรียนการสอน ครูจำนวนมากมักจะสอนตามคู่มือและแบบฝึกหัด  ครูบางคนไม่ได้เขียนแผนการสอนเอง ซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับปรุงระบบการตรวจหนังสือแบบเรียน ที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์เอกชน องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)จัดพิมพ์และจำหน่าย จากเดิมที่ต้นสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะตรวจแต่หนังสือเรียนฟรีและอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้ ต่อไปจะปรับเป็นการตรวจอนุญาตต้องตรวจลงลึกถึงคู่มือครู แบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ด้วย
“มติดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นการปรับมาตรฐานและระบบการตรวจหนังสือ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝึกหัด เพื่ออนุญาตให้นำไปใช้ในสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญตรวจเนื้อหา ความรับผิดชอบในเชิงวิชาการ และการจัดส่ง ซึ่ง รมว.ศธ.ได้กำชับ ว่า จะต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดตั้งแต่หลักสูตร ซึ่งมีมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตามด้วยหนังสือเรียน เอกสารประกอบ แผนการสอน การสอนจริง ที่สำคัญการประเมินจะต้องเชื่อมโยงกับการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตด้วย โดยการปรับปรุงการตรวจหนังสือและคู่มือ ต่าง ๆ ดังกล่าว จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.dailynews.co.th