โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กำลังรับสมัครผู้(จะ)จบ หรือจบ ม.3 อายุไม่เกิน 18 ปีเข้าเรียน

  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ...

Read More