มาเป็นนักสร้างคอนเทนต์ ในค่ายเล่าเรื่องด้วยภาพ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี 7

  ค่ายสอนการเขียนและถ่ายภาพ โดยนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ ทีมงานนิตยสารสารคดี ในโครงการ...

Read More