นายเรือ1

นายเรือ2

 

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 ถึง 15 มี.ค. 2562

 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ndas.navy.mi.th/#Entance_ndas
 การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
จะใช้ผล O-NET เป็นตัวพิจารณาผู้สมัคร