ด่วน ! ค่ายเด็กตื่นไฟ ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาไทยมาปลุกไฟในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่...

Read More