“ วันนี้ผมได้เดินทาง และทำตามความคาดหวังของครอบครัวได้สำเร็จ
ในวันข้างหน้าผมก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่โตดีในสังคม และส่งต่อการให้ต่อไปครับ ” 

ตั้ม ภาณุวัฒน์ เตโจ
นักเรียนทุน รุ่นที่ 13/2554

 

ก่อนได้รับทุน

ชีวิตความเป็นอยู่ของผม และครอบครัวค่อนข้างที่จะลำบาก เป็นครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวหนึ่ง พ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นประจำถึงขั้นหย่าร้าง และแยกกันอยู่ เมื่อพ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันไม่นาน พ่อก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตอนผมอายุแปดขวบ ก็ต้องจากบ้านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนประจำซึ่งอยู่ไกลจากบ้านมากสำหรับเด็กวัยเพียงแปดขวบ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพของคุณตาที่ป่วยเป็นโรคทางประสาท ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง ลูกหลาน ก็ไม่สามารถไปทำงานได้ เพราะต้องมาดูแลตา

อีกทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ค่อยดี ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในครัวเรือน ค่ารักษา ค่าเดินทาง
เพื่อพาคุณตาไปหาหมอ ด้วยการที่ได้เห็นความยากลำบากของครอบครัวมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เริ่มคิดถึงเรื่องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะ ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย หากจะศึกษาต่อในเส้นทางสายอาชีพที่คาดหวังไว้ ก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้น หนทางที่จะทำให้ได้ศึกษาต่อก็คือการกู้ กยศ. และการสอบชิงทุน หรือเขียนขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีหน่วยงานเดียวที่ผมทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนทุน ก็คือ มูลนิธิดำรงชัยธรรม

 
หลังได้รับทุน

เงินทุนที่ได้รับ ช่วยครอบครัวได้มากเมื่อต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยสาขาที่เรียนเป็นหลักสูตรคู่ขนานสองปริญญา ทำให้ค่าเทอมสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆ อุปกรณ์ประกอบการเรียน รวมถึงค่าหอพักด้วย ลำพังครอบครัวคงหาเงินมาจ่ายในราคานี้คงลำบากมากๆ เพราะปีๆ หนึ่งรายได้จากการเกษตรมีแค่ประมาณแสน กว่าบาท ซึ่งเป็นรายได้แบบรายปี นอกจากนี้ยังมีหนี้สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครอบครัวอีกมากมาย ทุนจากมูลนิธิฯ จึงมีความสำคัญ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในส่วนนี้ไปได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผม ได้ศึกษาในสายวิชาชีพที่คิดไว้ สำหรับผมนั้นคงไม่มีคำกล่าวใดๆ ที่มากไปกว่าคำว่า ขอบคุณ ขอบคุณคุณพ่อไพบูลย์ และมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผม ทำให้วันนี้ผมได้เดินทาง และ ทำตามความคาดหวังของครอบครัวได้สำเร็จ หากวันนั้นผมไม่ได้เป็นนักเรียนทุน ก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัว จะเป็นอย่างไร และชีวิตจะหันเหไปทางไหน วันนี้ผมได้รับโอกาสจากคุณพ่อและมูลนิธิดำรงชัยธรรม ในวันข้างหน้าผมก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่โตดีในสังคม และส่งต่อการให้ต่อไปครับ