นายแมน  คล้ายสุวรรณ (แมน) นักเรียนทุน รุ่นที่ 13/2554  ชั้นปริญญาตรีปีที่ 1  คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้รับรางวัลดีเด่น  Young Thai Artist Award 2014  สาขาวรรณกรรม  จากผลงานการเขียนเรื่อง ‘กําสรวลชีวิต’  จัดการประกวดโดยมูลนิธิเอสซีจี  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ณ มูลนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION )