born to be

 

“ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
Born to be an Engineering #5″

 

ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนเนื้อหาวิชาที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยให้คำแนะนำ
และแนะแนวการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยพี่ๆชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และยังมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ทำให้น้องๆ สนุก ผ่อนคลายและรู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2562
ค่ายมีระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง
Facebook : ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่