ค่ายมหิดล

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล คืออะไร ?
มีหลักสูตรอะไรบ้าง ?
สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

ค่ายยุวชนมหิดล ครั้งที่ 1 จะให้คำตอบแก่น้องๆ ที่ต้องการคำตอบ และพบกับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากค่ายที่ไหนอีกแล้ว
พร้อมเรียนรู้และทดลองการเรียนในห้องจริงๆ ของหลักสูตรทั้งหมดในคณะ ทั้ง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตร) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
นอกจากความรู้และสิ่งที่น่าสนใจ ตลอดระยะเวลาในค่ายน้องๆจะได้รับความสุขและความสนุกสนาน พร้อมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆในคณะอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระยะเวลาการรับสมัคร
6 พฤศจิกายน 2561 – 2 ธันวาคม 2561 (นับตั้งแต่วันที่ลงประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผลการคัดเลือก 10 ธันวาคม 2561 ทาง
https://www.facebook.com/Mahidol.youthcamp/

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่เลย
https://drive.google.com/file/d/12WDtUV6SerEtwHgc3p-B2WkrnS62HUFC/view?usp=sharing

อย่าลืม !! อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบนะครับ แล้วมาร่วมร่ายคาถาไปพร้อมๆ กัน หากมีข้อสงสัย
สอบถามรายละเอียด ช่องทางหลักผ่านทาง https://www.facebook.com/Mahidol.youthcamp/
หรือติดต่อ พี่พูห์ : 080-4529833 พี่กั๊ก : 080-1550036