act_1532089464

มาแล้วรายละเอียดการสมัครค่ายเปิดเสื้อกาวน์ครั้งที่ 19 ประกาศแล้ว
น้องๆ สามารถอ่านรายละเอียดและทำตามขั้นตอนได้เลย

1. น้องๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open… โดยปีนี้จะมีทางเลือก ช่องทางการสมัคร คือ “สมัครออนไลน์” (ผ่านลิงค์ตามนี้ https://goo.gl/forms/lxkL8ZOdyHurh2kr1โดยลิงค์จะเปิดให้สมัครได้วันเปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม) หรือ “ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง” ตามรายละเอียดในลิงค์

2. กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้กรอกใบสมัครอย่างตั้งใจด้วยลายมือที่สวยงาม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
– ใบรับรอง
– คำยินยอมจากผู้ปกครอง
รายละเอียดตามลิงค์ในข้อที่ 1. และในกรณีสมัครออนไลน์ ให้อัพโหลดเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน

3. ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครตั้งแต่หน้าที่ 4 เป็นต้นมาที่ “ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ” หรือมาส่งด้วยตนเองที่ “ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ” *** ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 1 กันยายน 2561 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่มาส่งด้วยตนเอง) ***

ในกรณีสมัครออนไลน์ ให้สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 1 กันยายน 2561

4. ประกาศรายชื่อ น้องๆที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน 2561 โดยติดตามผลได้ทางเพจ https://www.facebook.com/OpengownCamp

5. น้องๆที่ได้รับการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าใช้จ่าย 400 บาท ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถ inbox เข้ามาถามได้ทันที หรือโทร 064-335-7605 พี่ฝ่ายรับสมัคร (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.)

อย่าลืมอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบกันนะคะ แล้วมาเจอกันในค่ายเปิดเสื้อกาวน์ครั้งที่19 พี่ๆทุกคนรอต้อนรับน้องๆ อยู่ #OPENGOWN19TH