34316963_2132437216975130_5508019794449793024_o

เปิดรับสมัครแล้วจ้า!!! WRG Thailand Championship 2018

ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทและสิทธิ์เข้าแข่งขัน WRG 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ปีนี้แข่งขันวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ The HUB รังสิต มี 7 รายการหลัก 21 ประเภทการแข่งขันย่อย!! แบ่งประเภทเป็นรุ่นกระจายสู่คนทุกระดับอย่างแท้จริง โดยการแข่งขันมีทั้งหุ่นยนต์ประเภทอัตโนมัติและบังคับมือแบบไร้สาย ได้แก่

1. หุ่นยนต์ซูโม่ (SumoBOT)
เป็นการจำลองรูปแบบมาจากการแข่งขันซูโม่ โดยหุ่นยนต์จะต้องดันหรืองัดหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามให้ตกจากสนามภายในเวลาที่กำหนด โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 7 รุ่นได้แก่
1.1 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี เป็นหุ่นยนต์ซูโม่แบบอัตโนมัติ น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 Kg
1.2 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี เป็นหุ่นยนต์บังคับมือ (ไร้สาย) น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 Kg
1.3 ประเภท Senior อายุไม่เกิน 19 ปี (15 ถึง 19 ปี) เป็นหุ่นยนต์ซูโม่แบบอัตโนมัติ น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 Kg
1.4 ประเภท Senior อายุ 15 ถึง 19 ปี เป็นหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ (ไร้สาย) น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 Kg
1.5 ประเภท Open ไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี เป็นหุ่นยนต์ซูโม่แบบอัตโนมัติ น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 Kg
1.6 ประเภท Open ไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี เป็นหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ(ไร้สาย)น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 Kg
1.7 ประเภท Open Sumo-Legged RC เป็นหุ่นยนต์ซูโม่แบบมีขา ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล (ไร้สาย) ไม่จำกัดอายุ (7 ถึง 99 ปี) น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 Kg

2. หุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot)
ภาระกิจสุดท้าทาย ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติในเขาวงกตเพื่อค้นหาเพลิงตามห้องต่างๆ และดับด้วยการเป่าลม
โดยการแข่งขัน FIRE FIGHTING แบ่งเป็น 2 รุ่นได้แก่
2.1 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี
2.2 ประเภท Senior อายุ 15 ถึง 19 ปี

3. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้ (Programmable Line Tracing)
หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ตามเส้นและขึ้นทางลาด โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้
3.1 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี
3.2 ประเภท Senior อายุ 15 ถึง 19 ปี
3.3 ประเภท Open ไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี

4. หุ่นยนต์บีมเคลื่อนที่ตามเส้น (iBEAM Line Tracing Robot)
หุ่นยนต์ประลองความเร็วเคลื่อนที่ตามเส้นและขึ้นทางลาด งานนี้ไม่มีการเขียนโปรแกรม ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียวๆ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้
4.1 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี
4.2 ประเภท Senior อายุ 15 ถึง 19 ปี
4.3 ประเภท Open ไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี

5. การแข่งขันหุ่นยนต์รักบี้ (Rugby)
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรลไร้สายที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลอนุกรม หุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อนำลูกรักบี้ไปวางทรัยในเขตประตูฝ่ายตรงข้าม และ/หรือยิงลูกรักบี้ข้ามคานประตู ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเมื่อหมดเวลาแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ และถ้าหากทีมใดทำคะแนนนำคู่แข่งได้มากกว่า 9 คะแนนก่อนหมดเวลา จะถือว่าชนะในแบบเอาต์คลาส (Out Class) ทันที
5.1 ประเภท Junior อายุ 7 ถึง 14 ปี
5.2 ประเภท Senior อายุ 15 ถึง 19 ปี
5.3 ประเภท Open ไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี

6. การแข่งขันหุ่นยนต์เดินสองขาแบบบังคับไร้สาย (Biped)
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เดิน 2 ขา แบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ตัวใดเข้าเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ การแข่งขันมี 1 รุ่น คือรุ่น Open สําหรับผู้แข่งขันไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี

7. Robotis Mini
7.1 Penalty Shoot Out : เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ (Humanoid) แบบอัตโนมัติ โดยเป็นการแข่งลักษณะการยิงลูกโทษคล้ายการแข่งขันฟุตบอล มี 1 รุ่น คือรุ่น Open สําหรับผู้แข่งขันไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี
7.2 Speed Race : เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ (Humanoid) แบบอัตโนมัติ รูปแบบการแข่งเป็นแบบการวิ่งเร็วหุ่นยนต์ตัวใดเข้าเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ มี 1 รุ่น คือรุ่น Open สําหรับผู้แข่งขันไม่จํากัดอายุ 7 ปี ถึง 99 ปี
ดูรายละเอียดพร้อมสมัครกันได้ที่ http://wrgthailand.com/wrg2018/
ปิดรับสมัคร 10 กรกฎาคม ฝากบอกต่อๆ กันด้วยนะจ๊ะ