“ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 15” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กว่า 14 ปี ที่พวกเรานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู” ขึ้นมา...

Read More