ดร.แขก จากเด็กต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน

 ดร.แขก “ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านและช่วยหมู่บ้านในหลักวิชาการที่ตัวเองถนัด  เช่น...

Read More