ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ ตัวเรา” (The Ethical Thinker)

“ขยายวันรับสมัครถึง 10 ก.ค. 2561” กิจกรรมนักคิดสุจริตการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต...

Read More