“แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน” ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO

  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ Clip VDO ความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ...

Read More