สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย เปิดรับสมัคร “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2563 (Panasonic Future Gear Scholarship 2020)” สนับสนุนน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

      โดยน้องๆ ต้องศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 7 สาขา ได้แก่

-สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering)

-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

-สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering)

-สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 

ซึ่งน้องที่ได้รับทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม

      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 กันยายน 2563 และประกาศผลคัดเลือกรอบแรกวันที่ 18 กันยายน 2563 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.panasonic.com/th/corporate/news/ และ www.facebook.com/PanasonicThailand