จิตเจ้า3

จิตเจ้า2

ค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature)
จัดโดย นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นค่ายเพื่อแนะนำน้องๆ ม.ปลาย ให้ได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้

กำหนดการกิจกรรม
ระยะเวลา : 12 – 14 ตุลาคม 62 (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 (ตัวจริง)
ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
(ในกรณีมีผู้สมัครตัวจริงสละสิทธิ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวสำรองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายในวันนี้)

สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเข้าร่วม : 550 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

ใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook fanpage : ค่ายจิตเจ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม
: 086-6852519 (พี่ธัญ), 083-1622597 (พี่อุ้ม)