กองทัพบก

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครแล้ว
ลิ้งค์สมัคร : https://rtanc.thaijobjob.com/

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

– ทุนส่วนตัว  เพศชายไม่เกิน 15 คน เพศหญิง 60 คน
– ทุนกองทัพบก เพศหญิง 20 คน
– ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน

• คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต
– อายุ 18-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2537 –  5 ส.ค. 2544)
– มีผลการทดสอบ GAT PAT O-net ซึ่งคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
* ในกรณีที่ไม่มีคะแนน O-net หรือหมดอายุ สามารถใช้คะแนน 9 วิชาสามัญแทนได้
* คะแนน O-net ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถใช้คะแนน 9 วิชาสามัญแทนได้
* เลขที่นั่งสอบ O-net ถ้ายังไม่ทราบให้พิมพ์ – ไว้ก่อน

• การชำระค่าสมัคร
– ชำระค่าสมัครได้ที่ ธ.กรุงไทย ภายใน 7 วันหลังการสมัคร ไม่เช่นนั้นข้อมูลการสมัครจะถูกลบออกและต้องสมัครใหม่

• การสมัคร
– สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 – 17 เม.ย. 2562 ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ : https://rtanc.thaijobjob.com/

2.  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
– เพศชาย-หญิง  80 คน

• คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ( ไม่รับ ปวช. ปวส. )
– อายุ 18-29 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2533 –  5 ส.ค. 2544)
– สอบภาควิชาการ 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
*ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• การสมัคร
– สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 – 7 มิ.ย. 2562 ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ : https://rtanc.thaijobjob.com/