กำหนดการ ” Open House เปิดบ้านคณะดุริยางคศาสตร์ “

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
เวลา 08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
เวลา 09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศ ณ หอแสดงดนตรีฯ
เวลา 10.15-12.00 น.
การอบรม หัวข้อ “เตรียมตัวแต่ละวิชาอย่างไรให้พร้อม”
เวลา 12.00-13.00 น.
พักกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น.
การอบรม หัวข้อ “เทคนิคการทำ Portfolio ให้เด่นให้โดน”
เวลา 14.15-16.30 น.
กิจกรรมแยกสาขา
– สาขาการแสดงดนตรี
– สาขาดนตรีแจ๊ส
– สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์
– สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087 926 9178 *
.
ลิงค์สำหรับการสมัคร
http://www.music.su.ac.th/admissions/open-house-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html