act_1523941818

 

พบกันอีกครั้ง! กับค่ายวิชาการเพื่อน้องๆ ในระดับมหาวิทยาลัยทุกคน

PDMO Camp 2018
จัดโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

น้องๆ จะได้พบกับ
– วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์มากมายที่จะมาให้ความรู้ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม นวัฒกรรม ธุรกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการพัฒนาประเทศ
– กิจกรรมและความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และการแข่งขันนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่  25  พฤษภาคม  2561  ทาง www.facebook.com/pdmo.roadshow.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 271 7999 ต่อ 5819 (พี่หนึ่ง), ต่อ 5810 (พี่ดล) หรือ
02 265 8050 ต่อ 5522 (พี่ตาต้า)

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด