ค่าย englishุ

English & Fun Camp ซึ่งในค่ายจะมีการเรียนภาษาอังกฤษแบบ SGL คือเรียนและจำได้เลย ประกอบด้วยเรียนคำศัพท์ การสนทนา ไวยากรณ์ การแสดงละครภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากธรรมชาติ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง และภาพยนตร์เป็นต้น เรียนแบบไม่เครียดกับครูฝรั่งเจ้าของภาษา

เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่ก้าวเข้าสู่ความสุขแห่งธรรมชาติและเสียงเพลงครั้งนี้ ค่ายนี้จะนำน้องๆพบกับความสุนทรียะแห่งJazz และความเพลิดเพลินกับกิจกรรมเข้าจังหวะแบบสบายๆ สนุกสนานที่น้องๆจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป

ค่าย english5

ค่าย english4

ค่าย english

บุกห้องพิศวง, คืนนี้ไม่มีดาว, Bush Walk at Night, การละเล่นไทยประยุกต์, SIX SENSE, ล่าสัตว์จาลองด้วยไม้ซาง และหน้าไม้, บุกแดนผีดิบ, UCE BALL, ถล่มค่ายพี่ใหญ่, THE LAST ONE STANDING, กินโต๊ะ, คนละที, ซูโม่, เกมส์เก็บคะแนน, วิ่งปลานกกระจอก, วิชาเอาตัวรอด เป็นต้น- ร่วมงาน Breeze & Breath of Jazz Festival
ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้น
อาหารวันละ 6 มื้อ
ที่พักสะดวกสบาย เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย
มอบประกาศนียบัตร และเสื้อ EFC Design สุดเก๋ 1 ตัวในวันสุดท้าย

กำหนดวันเดินทาง  1 – 4 เมษายน 2561
เปิดรับสมัคร  ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเมื่อเต็มจำนวน
สถานที่  บริเวณใกล้เคียงหัวหิน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. เยาวชนอายุระหว่าง 7 – 15 ปี เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้าง
2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย (หากมีโรคประจำตัวหรือพฤติกรรมที่ควรระวังเป็นพิเศษโปรดแจ้งให้ทราบด้วย)
3. ผู้ปกครองสามารถมาส่งรับตามเวลาที่กำหนด

รับจำนวน        40 คน  (ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน)
ค่าใช้จ่าย        6,900 บาท รวมค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก กิจกรรม และอุปกรณ์ที่จำเป็น

ระเบียบการเพิ่มเติมhttp://www.ecethailand.com/th/images/pdf/EFC32.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครที่http://www.ecethailand.com/th/images/pdf/application_efc.pdf