ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า” รับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2559

กำหนดระยะเวลา

รับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2559

เงื่อนไขการส่งผลงาน
ภาพวาดที่สื่อความหมายของจินตนาการ
วาดภาพบนกระดาษเขียวสีขาว ขนาดมาตรฐาน A3 เท่านั้น (ไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ)
ส่งชิ้นงานภาพวาดพร้อมคำบรรยายสรุปสั้น ๆ ของภาพวาดจินตนาการไม่เกิน 8 บรรทัด (ชื่อภาพวาด สิ่งที่วาดจินตนาการ) และชื่อผู้วาดจินตนาการลงบนกระดาษ A4 ส่งมาพร้อมภาพ
เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 10 ชิ้นงาน ไปยัง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รางวัลการประกวด
โล่พร้อมเงินรางวัล
เกียรติบัตร
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
แสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ติดต่อสอบถาม
กลุ่มโครงการพิเศษสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-288-5895

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://younginventors.innoobec.com/  และ ThaiFranchiseCenter : http://www.xn--b3cc4afkc2bxkf7evb1scg9bg2d6ei.com/contest/show.php?etID=2194