หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 เปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบแรก หรือ TCAS 1 ด้วยรูปแบบของ Portfolio / ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563...

Read More