ค่าย “Change เปลี่ยนวัยใส…ใส่เสื้อกาวน์” ครั้งที่ 8

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

Read More