ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 : Born to be an Engineering #5

  “ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5...

Read More