ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 จุดเริ่มต้น ของการเป็น “ผู้นำนักพัฒนา” “จิตสาธารณะ

  นิด้ารับสมัคร นศ.ปี 3-4 ร่วมโครงการ NIDA Camp ครั้งที่ 5 ฟรี!! 80 คน (เกรดเฉลี่ยสะสม...

Read More