CMU Science Camp #37 ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ ตอน จากอณูสู่อนันต์

  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่าย...

Read More