ทปอ.ยังไม่คิดปรับเปิด-ปิดภาคเรียน

ทปอ.ยังไม่เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน  รอฟังผลวิจัยก่อนตัดสินใจจะปรับมติหรือไม่ ...

Read More