บ้านสมเด็จ

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับน้องๆ ที่จบ ม.6, ปวช. และ ปวส. ทุกสายวิชา

ติดต่อสอบถาม :  081 – 770 – 9904 (อ.ป๊อบ)