เชื่อว่าทุกคนมีเข็มขัดเป็นของตัวเอง และหลายคนเปลี่ยนเข็มขัดเส้นใหม่และทิ้งเส้นเก่าไป แต่ก่อนจะทิ้งไป เรามาดูซิว่าหัวเข็มขัดที่เป็นโลหะนั้น ยังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วย คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนัก เพราะแค่ตัดแยกหัวเข็มขัดออกมา เราก็จะได้ที่เปิดขวดอันใหม่ แปลกตาไม่เหมือนใคร ถ้ามีก็ลองเอาทำดูนะครับ

ผู้เขียน : บอมบ์ – สุริยน แก้ววังสัน บัณฑิตทุน รุ่นที่ 11/2555
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น