ปิดเทอมนี้! ชวนน้องๆไป “ค้นหาตัวเอง” กับค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพ ฝึกงานจริง

ปิดเทอมนี้ ชวนน้องๆ ไป “ค้นหาตัวเอง” กับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยไป...

Read More