รู้จักหลักสูตรร่วม KMITL-NIDA สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ในงาน Open House (เรียน 5 ปีได้ปริญญาตรี-โท)

Open House หลักสูตรร่วม KMITL-NIDA สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ...

Read More