C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

“ค่าย C-CAMP KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา ค้นหาคนสร้างฝัน”  ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.4-6...

Read More