เก่งถ่ายฝ้ายเล่า | 5 กันยา 61 “ป่าคือบ้านของเรา “

คำบอกเล่าแสนธรรมดาของเพื่อนหนุ่มชาวมาไซ เมื่อเราอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า Samburu...

Read More