มาฝึกการเป็นผู้จัดการศิลปินที่นี่!! SUMEB Workshop ตอน กำเนิดศิลปิน

โครงการดีๆจากคณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร !! SUMEB Workshop ตอน...

Read More