ประชาธิปไตยในดวงตา…ข้าพเจ้า : แมน คล้ายสุวรรณ

ความเข้าใจของคนส่วนหนึ่งคิดว่า “การเลือกตั้ง” คือนิยามของคำ “ประชาธิปไตย”...

Read More