งานทำบุญมูลนิธิดำรงชัยธรรม ประจำปี 2560

บรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสมูลนิธิดำรงชัยธรรม ครบรอบ 19 ปี  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 20  เมื่อวันที่...

Read More