ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน

สร้างคน สร้างบัณฑิต

นักเรียนทุนรุ่นที่ 21/2565

ทางมูลนิธิดำรงชัยธรรม และ ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

🎉ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก🎉

👉ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

หมายเหตุ

           1. มูลนิธิจะทำการติดต่อผ่านโทรศัพท์ นำส่งหนังสือแจ้งผลและขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนทุนรุ่นใหม่ให้กับนักเรียนและสถาบันการศึกษา  เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วโปรดดำเนินการตามขั้นตอน

           2. หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อคุณวริศรา เจษฎากานต์ โทรศัพท์  0-2669-9615  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลาทำการ 09.00 -18.00 น.