มูลนิธิดำรงชัยธรรม

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2564

อายุไม่เกิน 21 ปี

🎉จำนวน 20 ทุน 🎉

🎓 ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต  รุ่นที่ 21/2565 🎓

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564–31 มกราคม 2565 📌

*** กรุณาศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครในคู่มือก่อนการลงทะเบียนสมัคร****

👉 ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> คู่มือการสมัคร
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เเละทำการสมัครได้ที่ >> รายละเอียดและลงทะเบียนสมัคร
👉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม

หรือโทรศัพท์ 02-669-9711, 08-6345-1130  ในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

*************************************

มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 —————

#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดี