ครม.อนุมัติงบกว่า 2,000 ล้าน สร้างศูนย์ไฮเทค ‘ฟิวเจอเรียม’

ครม.อนุมัติงบ 2 พันล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เนรมิต “ฟิวเจอเรียม” ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต...

Read More