มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนจบระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

รับสมัคร ตั้งแต่ 16 ธันวาคม - 31 มกราคม 2565

*** ศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครในคู่มือก่อนการลงทะเบียนสมัคร ***

4 ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

ขั้นตอน 1

อ่านรายละเอียดการสมัครและ คู่มือให้ละเอียด

ขั้นตอน 2

เตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครตามคู่มือให้ครบถ้วน

ขั้นตอน 3

กรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบลิงก์เอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอน 4

รอรับอีเมลยืนยันการสมัคร เป็นอันว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและแนบลิงก์เอกสาร ควรใช้คอมพิวเตอร์ และ อีเมล์ของ Gmail ในการลงทะเบียน
*** หมดเขตลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
หรือโทร 02-669-9711, 08-6345-1130 ในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

***แนบเอกสารส่งเป็นลิงก์ google drive ทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น***

ลักษณะทุนการศึกษา


มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น
โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
(การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)